Algemene leveringsvoorwaarden LSPW vloeren


Goederen ontvangst:

Bij levering van de goederen dienen deze te worden gecontroleerd op juistheid, hoeveelheid, vochtigheid en eventuele beschadigingen. Bij afwijkingen neemt u dan direct contact met ons op, zodat bij eventuele reclamaties geen onduidelijkheden ontstaan.

Montage:

Na montage, en tekenen van de werkbon / opleverbon heeft u de vloer in zijn hoedanigheid geaccepteerd en vervalt behoudens niet zichtbare technische gebreken elke vorm van garantie.

Bij een gegronde klacht zorgt LSPW Vloeren binnen redelijk termijn voor vervangend materiaal.

Voor eventuele andere aansprakelijkheid zijn wij verzekerd.

Wij adviseren om de producten direct na binnenkomst in een geacclimatiseerde ruimte te laten staan. Hout en materialen kunnen onder invloed van sterk wisselende relatieve luchtvochtigheid en temperatuurverschillen dusdanig reageren dat deze kunnen gaan krimpen, uitzetten en scheuren. Hierop kan geen garantie worden gegeven. Bij twijfel over het geleverde product deze niet installeren maar direct contact opnemen met LSPW Vloeren, wij komen dan z.s.m. op locatie langs om het product te beoordelen.

Indien u een bewerkt product heeft gekocht dient deze uitsluitend met de juiste onderhoudsmiddelen te worden behandeld, indien anders voorgeschreven. Deze zijn te koop bij ons en binnenkort via de shop op deze website. Dit is noodzakelijk voor de garantie. In verband met de chemische droging van de afwerklaag mag de vloer de eerste 2 à 3 weken niet met water in aanraking komen. Ook het schuiven met zware meubels i.v.m. het uitharden van de beschermlaag moet worden voorkomen.

De klimaatbeheersing:

Hout reageert op de verandering in luchtvochtigheid. Voor een stabiele vloer moet de luchtvochtigheid tussen de 45-60% blijven, ideaal is 55%. Wanneer het hout te veel vocht opneemt zet het uit, bij een te lage luchtvochtigheid krimpt deze. Mogelijk bollingen of droogtescheurtjes tot gevolg. Met behulp van een hygrometer is dit te controleren en met een ontvochtiger of bevochtiger kunt u de luchtvochtigheid op peil te houden. Bij een kruipruimte is een goed werkende ventilatie van essentieel belang.

Vloerverwarming:

Bij gebruik van vloerverwarming dient deze ruim voor en tijdens plaatsing te zijn uitgeschakeld!!. Na plaatsing mag de verwarming 1 graad per dag langzaam worden verhoogd. Een luchtbevochtiger tijdens de wintermaanden is noodzakelijk i.c.m. met vloerverwarming. Geef voor de aanleg van de vloerverwarming bij ons aan dat er een houten vloer geplaatst wordt, dit i.v.m. de te volgen protocollen w.b.t. de diepte en afstand van de verwarming en maximale contacttemperatuur van 28 C met de ondervloer van het parket.

Betalingscondities:

Bij akkoord van de offerte vragen wij een aanbetaling van 60%. Bij oplevering van de vloer/werkzaamheden vragen wij het restant van 40%.

Indien de Koper niet (volledig en/of tijdig) aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Verkoper daarop is gewezen en hem een redelijke termijn is gegund alsnog daaraan te voldoen, bij het uitblijven van (volledige en/of tijdige) betaling in verzuim en over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Verkoper gerechtigd de door hem gemaakte (buitengerechtelijke) incassokosten in rekening te brengen, onverminderd alle overige aan de Verkoper toekomende rechten.

Denkt u nog even aan de volgende punten:

- Is de ruimte leeg en schoon opgeleverd voordat wij aan het werk gaan?
- Heeft u ons opstookprotocol van circa 3 weken gevolgd voor de vloerverwarming?
- Tijdens onze werkzaamheden gelieve geen andere werkzaamheden in dezelfde ruimtes/woning in te plannen.
- Het schilderwerk na onze werkzaamheden in verband met het beschadigen van muren/plinten/kozijnen door onze strakke leg- en werkwijze.
- Kunnen we voor de deur parkeren voor het laden en lossen van alle spullen en machines?
- De prijs is berekend op basis van uitvoering op aaneengesloten dagen.