Gilde Parketteur

Het Gilde is een organisatie voor en door parketteurs met als doel het herkennen en erkennen van de vakman en het op peil houden van vakmanschap.

Door het strikt toepassen van de toelatingseisen wordt het Gilde gevormd door een aantoonbaar select – maar wel transparant samengesteld – gezelschap parketteurs. Alle leden hebben er namelijk voor gekozen om via de parketopleiding of een EVC (Eerder Verworven Competenties)-traject een erkend vakdiploma te halen, kiezen er actief voor om lid te worden – het is geen automatisme – betalen contributie uit eigen zak en nemen daarnaast nog eens de verplichting op zich om actief te zijn en blijven in hun vak, zowel op de vloer als daarbuiten.

Het Gilde verwacht van haar leden dat zij aantoonbaar hun kennis op peil houden middels het volgen van workshops en bijscholingen en optreden als ambassadeur van het vak.

Het Gilde wil voor alle partijen die de ambachtseconomie in het algemeen en het parketvak in het bijzonder een warm hart toedragen een partij met meerwaarde zijn en biedt deze partijen een herkenbaar aanspreekpunt om de gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken.

Richting de particuliere en zakelijke klanten wil het Gilde het beste alternatief voor mond-op-mond reclame worden. Onze leden zijn trots op hun vakmanschap, hebben liefde voor het vak en stralen dit uit naar buiten. Zij onderscheiden zich door aantoonbare vakkennis en maken dit keer op keer waar op de vloer. Kwaliteit leveren is geen doel op zich, maar een gevolg.