Diploma's en Certificaten

Kwaliteit door opleiding, ervaring en behaalde resultaten

Niet zomaar heeft Leo zijn certificaten behaald. Een goede en gedegen opleiding heeft er voor gezorgd dat hij hoog is geëindigd bij menige competitie.

Certificaat NL_T_048

Het certificaat NL_T-048 erkent de professionele toepassing van kleef- en afdichtingsmiddelen in kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur. Het certificaat bevestigt dat wij de nodige kennis en vaardigheden hebben om deze materialen op een veilige en effectieve manier te gebruiken. Dit omvat het begrijpen van de eigenschappen van de materialen, het correct voorbereiden van de oppervlakken, en het nauwkeurig aanbrengen van de producten om een optimale hechting en afdichting te bereiken.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

Uiteraard voldoet Leo aan de vereiste veiligheidscertificering.Deze dient up-to-date te worden gehouden en dus is dit altijd geldig.

Grote precisie

Vol overgave in detail verwerkt.

 
Accuraat
Precies
Op tijd